En sida för dig som älskar musikal och teater

Marknadsför din teater

Att driva en liten lokalteater kan vara svårt. Du måste nå ut till besökarna så att de kommer och ser föreställningarna och betalar för biljetter, annars kan teatern snabbt hamna i ekonomisk knipa. På mindre orter finns det inte heller lika stort besöksunderlag, vilket innebär att val av föreställningar, tillgång till talangfulla skådespelare och marknadsföring är mycket viktigt för att nå framgång.

Med hjälp av en animerad reklamfilm kan du marknadsföra din teater och nå ut till precis rätt målgrupp. En animerad reklamfilm gör det möjligt för dig att knyta an till presumtiva teaterbesökare, till exempel via annonsering på sociala medier. Du kan presentera nya föreställningar och omtyckta skådespelare. Visa upp teatern både för lokalbor och för målgrupper som bor i större städer i närheten. Explainer hittar essensen i det ni vill förmedla till tittarna och kommunicerar det på ett tilltalande och lättbegripligt sätt.

Teater Brunnsgatan 4

Den kände skådespelaren Allan Edwall startade år 1986 en egen teater på Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm. Här arbetade han med allt från skådespeleri till biljettförsäljning. Med tiden inledde han ett samarbete med poeten Kristina Lugn, som efter en period blev teaterns konstnärliga ledare. När Kristina Lugn gick bort i maj 2020 hedrades hon snart därefter av musiker och skådespelare vid en minneskväll på Teater Brunnsgatan 4. Kvällen bestod av musik och poesi och artister som Tommy Körberg, Mira Eklund och Helen Sjöholm uppträdde.

Riksteatern

År 1933 startades Riksteatern av Arthur Engberg, med syftet att ge svenskarna tillgång till den professionella scenkonsten över hela landet. Den första lokala Riksteaterföreningen grundades i Bollnäs år 1933. Vid denna tid var Sverige en nybliven demokrati, med allmän rösträtt för både kvinnor i män sedan endast tolv år tillbaka. Det fanns då ett stort engagemang hos folket att använda de nyvunna demokratiska rättigheterna till att låta alla komma till tals i det allmänna rummet.

En levande folkrörelse

Riksteatern har sedan sin början utvecklats till en i högsta grad levande folkrörelse, med visningar av scenkonst i hela Sverige. Den driver idag viktiga kulturfrågor mot nationella, regionala och lokala kulturpolitiker. Teaterföreningarna som tillhör Riksteatern är därmed en viktig infrastruktur för den svenska scenkonsten. Varje teaterförening på respektive ort väljer sin egen repertoar. Teaterföreningen kan visa Riksteaterns egna produktioner, men den kan också visa andra föreställningar.

Under femtiotalet kom talfilmen och radion blev mycket mer populär än tidigare. Samtidigt ville många svenskar se på teater. Under de första åren anslöt sig upp till hundra föreningar, där medlemsantalet gick upp för varje år. Teaterintresset minskade inte heller under televisionens genombrott på femtiotalet.

Få fler besökare till teatern

Med en animerad reklamfilm är det lätt att visa upp teatern på olika sociala medier, till exempel via sponsrade annonser på Facebook. Du kan välja att filmen ska visas inom ett visst geografiskt område eller till vissa målgrupper. På så vis kan du få fler besökare till din teater och fortsätta expandera repertoaren med fler föreställningar.